Affiliate program platformy VOX

    1. Počátek spolupráce v Affiliate programu vzniká, když ji uživatel platformy aktivuje v nastavení svého profilu. Tím se uživatel zavazuje dodržovat pravidla a podmínky spolupráce, která jsou popsána níže.
    2. Uživatel platformy VOXPOLITICO.cz tímto potvrzuje pochopení principu, že odměny jsou navázané na individuální účet s unikátním ID a všechny aktivity, které nejsou přiřazeny ke správnému ID nemohou a nebudou brány v potaz a také finanční odměny nebudou započítány.
    3. V rámci Affiliate programu (dále jen Affiliate) uživatel získává bonusy v peněžní i nepeněžní podobě uvedené níže, které jsou podmíněny již uhrazeným vlastním měsíčním členstvím platformy VOX ve výši 30Kč/měsíčně.
    4. V rámci Affiliate získá uživatel 1Kč za každého doporučeného, nového platícího uživatel platformy VOXPOLITICO.cz platné po dobu platného členství nového uživatel a to i přerušovaného. Příklad: Pokud v lednu nový uživatel zaplatí členství, v únoru nikoliv a v březnu opět ano, pak po lednový a březnový měsíc přísluší doporučujícímu uživateli na jeho ID odměna, zatímco v únoru mu nebude počítána.
    5. V rámci Affiliate získá uživatel za každého nově přivedeného platícího uživatele, po celou dobu trvání jeho placeného členství, trvalou slevu 1Kč na ceně jakékokoliv výrobku na provozovnách VOX. Cena ovšem nikdy nemůže být nižší než 50% ceny. Toto platí i pro výrobky označené "lidovka". Zároveň individuální akce mohou cenu snížit, ovšem po přechodnou dobu trvání akce.
    6. Pokud uživatel platformy VOX POLITICO.cz v rámci Affiliate získá odměnu, ta je mu připsána na jeho konto fixované k ID. Z tohoto je mu (pokud je na kontu dostatečný zůstatek a v situaci, kdy je poslední den placeného členství) stržen poplatek 30Kč za další měsíc, a to automaticky. Tato situace se dá v nastavení vypnout. Zároveň se nikdy nestrhne tato částka v situaci, kdy je další měsíc členství uhrazen dopředu.
    7. Uživatel má právo z konta kdykoliv vybrat a nechat si poslat na účet libovolnou částku přesahující 250Kč a nebo její ekvivalent v EUR nebo USD. Přepočet na cizí měnu je proveden dle daného kurzu ČNB daný den. Peníze budou odeslány na příslušný účet přiřazený uživatelem na jeho účet nejpozději do 24hodin. Uživatel zároveň nese plnou zodpovědnost za to, aby číslo účtu a další platební údaje zadal ve správné formě. Případné zaslání na jiný účet je brán jako chyba na straně uživatele, nikoliv VOX.
    8. Uživatel bere na vědomí, že každé ID nového uživatele může být zaregistrováno pouze jednou a v případě jeho opětovného registrování, ať už kýmkoliv bude brána v potaz pouze první registrace tohoto ID.
    9. Nový uživatel může také zadat ID doporučitele, čímž automaticky přiřadí Affiliate bonus tomuto uživateli, jemuž přísluší zadané ID. V případě zadání špatného ID, které neexistuje tento bonus není přidělen a stále může být zadán (například při překlepu).
    10. Uživatel bere na vědomí, že ID nejdou hyerarchicky v řadě a že nebude zkoušet zadávat ID na principu pokus/omyl. VOX je v případě opakovaných pokusů o zadávání náhodného ID opravněn vypnout uživateli krátkodobě/trvale jeho Affiliate bonusy a to v podezření na snahy uživatele o falešný Affiliate.