Každý uživatel platformy VOXPOLITICO.cz souhlasí s níže uvedenými pravidly a podmínkami, které se registrací zavazuje respektovat a dodržovat. Tento souhlas je nezbytný pro členství na platformě VOXPOLITICO.cz. V případě jakéhokoliv porušení pravidel, si vyhrazuje agentura VOX (dále jen VOX) právo na okamžité vyřazení uživatele z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžitou či jinou náhradu, kterou respondent nabyl až už svou spoluprací nebo např. v rámci Affiliate programu. Stejné platí pro předplatné zaplacené dopředu a náhradu nespotřebovaných dnů/měsíců prémiového přístupu k platformě VOX.

Pravidla členství

    1. Zaregistrováním se uživatel panelu zavazuje dodržovat pravidla a podmínky spolupráce, která jsou popsána níže.
    2. Uživatelem platformy VOXPOLITICO.cz se může stát pouze osoba trvale žijící na území České republiky starší 15 let.
    3. Pro možnost získání plnohodnotného členství musí uživatel platformy při zaregistrování vyplnit údaje v povinné sekci a údaje potřebné pro identifikaci plateb za členství a naopak pro zasílání odměn získaných od VOX.
    4. Ostatní sekce v profilu jsou nepovinné - jejich vyplněním se však zvyšuje přesnost informací, které se Vám budou zobrazovat a také podoba průzkumů a počet možných odměn, které uživatel platformy získá.
    5. Údaje, které o sobě uživatel panelu uvedl, musí být telefonicky ověřeny.
    6. Standardní odměny za výzkumy jsou 30Kč za standartní a 60Kč za širší průzkum. V případě telefonického dotazníku pouze při nahlášení Vašeho ID, které operátor připíše k dotazníku.
    7. Odměny jsou připisovány automaticky na konto evidované k Vašemu ID, a to vždy do 24hodin po dokončení dotazníku.
    8. VOX si vyhrazuje právo nepřipsat odměnu, v případě kdy je chybně uvedeno ID uživatele, v případě kdy uživatel sděluje zjevně nepravdivé informacenebo v situaci, kdy uživatel plně nedokončí dotazník a ten není použitelný.
    9. Některé dotazníky nemusejí být kompatibilní na některém zařízení, např na všech mobilních zařízeních nebo na tabletu. VOX se tuto skutečnost snaží uvádět ve většině pozvánek k výzkumům a primárně je nebude na oněch zařízeních vůbec poptávat k vyplnění.
    10. Členství v panelu je dobrovolné a každý uživatel má právo bez udání důvodu kdykoliv spolupráci ukončit, bez jakýchkoliv sankcí či postihů. V tomto případě má nárok na vyplacení nespotřebovaných dní a to poměrně (tedy za každý nespotřebovaný den je to 0,7966Kč/den). VOX si vyhrazuje právo nevyplácet nespotřebované dny z měsíčních členství, získaných klientem od VOX zdarma, ať už jakýmkoliv způsobem.
    11. Podmínkou zobrazení prémiového obsahu je zaplacení měsíčního poplatku ve výši 30Kč s DPH (24,79Kč bez DPH). K tomuto slouží pohodlné zadání debetní karty, kde lze nastavit měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční úhradu. Dalšími způsoby jsou platba SMS nebo platba převodem z účtu.
    12. Pro využití slev na provozovnách VOX je třeba trvale odebírat informací z platformy VOX. Potvrzení odebírání inforamcí je automatické a nastává 2 minuty po přihlášení k platformě VOX, ať už z jakéhokoliv zařízení a místa. Taktéž je automaticky načtena po přehrání denního videa.
    13. VOX si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu měsíčního členství. Zároveň to nijak nemění počet dnů již zakoupeného členství jakkoliv dopředu, ani doživotních členství, a to zakoupených/získaných jakýmkoliv způsobem. Vše je vázáno na Vaše ID.
    14. Podmínky získávání odměn a snížení cen na pevných pobočkách se řídí podmínkami Affiliate řádem, který najdete ZDE.

Uživatel panelu souhlasí s následujícími podmínkami členství

    1. Uživatel panelu potvrzuje, že údaje, které o sobě uvedl, jsou pravdivé.
    2. Uživatel panelu souhlasí s tím, že kdykoliv mohou být jeho údaje telefonicky ověřeny a v případě jejich nesouladu, může být neprodleně vyřazen bez nároku na odměny/kompenzace.
    3. Uživatel panelu potvrzuje, že na platformě VOXPOLITICO.cz má zaregistrovaný pouze jeden účet.
    4. Uživatel panelu bere na vědomí, že může být zařazen do partnerských výzkumů. VOX není zodpovědné za chyby v těchto výzkumech, zavazuje se však tyto chyby neprodleně řešit.
    5. Uživatel panelu rozumí, že jakékoliv informace, které se v průběhu dotazování dozví, jsou důvěrné. Souhlasem se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumy dozví, a to včetně jejich obsahu.
    6. Uživatel panelu dále souhlasí, že nebude žádným způsobem pořizovat a ani šířit jakékoliv materiály obsažené ve výzkumech, které obdrží (tj. obrázky, text, audio, video).
    7. Uživatel panelu potvrzuje, že nebude po ostatních uživatelích panelu vyžadovat přihlašovací údaje a zneužívat jejich účty.
    8. Uživatel panelu rozumí, že v případě, kdy došlo k porušení těchto podmínek a pravidel, vyhrazuje si VOX právo na okamžité vyřazení uživatele z platformy, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/nebyla uplatněna.

Každý uživatel platformy VOXPOLITICO.cz souhlasí s níže uvedenými pravidly a podmínkami, které se registrací zavazuje respektovat a dodržovat. Tento souhlas je nezbytný pro členství na platformě VOXPOLITICO.cz. V případě jakéhokoliv porušení pravidel, si vyhrazuje agentura VOX (dále jen VOX) právo na okamžité vyřazení uživatele z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžitou či jinou náhradu, kterou respondent nabyl až už svou spoluprací nebo např. v rámci Affiliate programu. Stejné platí pro předplatné zaplacené dopředu a náhradu nespotřebovaných dnů/měsíců prémiového přístupu k platformě VOX.