Vstupní dotazník

9 / 14
9 / 14

 

 

C70. Kdyby se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny, jakou stranu/hnutí byste volili?

 

C71. Byla Vaše volba před 3 měsíce stejná jako dnes?

 

C72,73,74. Volba21: Kdybyste pro volby do PS příští týden měli další dva hlasy pro jinou stranu/hnutí a jeden záporný hlas, který by dané straně hlas odečetl, jak byste je rozdělili? (Poznámka: Máte možnost některé z těchto hlasů neudělit) 

C75. Jakou politickou stranu jste volil/a v posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021?

 

C76. Jakou politickou stranu jste volil/a v posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017?

 
9 / 14