Vstupní dotazník

4 / 14
4 / 14

 

 

Jste osobou, která...

 
Ano
Ne

C15. ... má na starosti běžné nákupy potravin ve Vaší domácnosti?

 

C16. ... je ve Vaší domácnosti zodpovědná za přípravu jídel?

 

C17. ... rozhoduje či spolurozhoduje o nákupu dražších věcí do domácnosti (vybavení domácnosti, elektronika, automobil,…)?

 

C18. ... se stará o peníze a platí účty ve Vaší domácnosti?

 

C19. ... je hlavou domácnosti (přinášíte do domácnosti nejvyšší příjem)?

 

C20,C21. Z následujících možností vyberte jednu, která nejlépe vystihuje vaši situaci, pokud jde o bydlení:

Bydlím v:

    

Místo, kde bydlím...:

    

C22. Co z následujícího vlastní Vaše domácnost?

 
     

C23. Jsou mezi následujícími typy úvěrových produktů takové, které byste rozhodně odmítal/a? Které?

 
          

C24. Uveďte všechny banky, u kterých máte nějaký finanční produkt:

 
                   

C25. Kterou z uvedených bank považujete za svoji hlavní banku - tzn. banku, u které provádíte nejvíce transakcí, máte u ní nejvíce produktů, chodí Vám do ní největší část Vašich příjmů?

 
                   
4 / 14