Vstupní dotazník

3 / 14
3 / 14

 

 

C10. Uveďte prosím čistý měsíční příjem Vaší domácnosti, stačí zaznamenat odpověď do příslušného intervalu.

 
         

C11. Uveďte prosím Váš čistý měsíční osobní příjem, stačí zaznamenat odpověď do příslušného intervalu.

 
         

C12. Uveďte prosím Váš současný rodinný stav.

 
   

C13. Jaké je Vaše povolání / postavení v zaměstnání?

 
           

C14. Pracujete v některé z následujících oblastí?

 
   
3 / 14