Vstupní dotazník

2 / 14

 

 

C7. Kolik členů celkem má Vaše domácnost (včetně Vás)?

 
      

C8. Kolik dětí do 18 let (včetně) žije ve Vaší domácnosti? Pokud je Vám 18 a méně let, započítejte i sebe. Započítejte i Vaše sourozence ve věku do 18 let (včetně).

 

Uveďte prosím rok narození a pohlaví Vašeho dítěte / Vašich dětí. Vyplňujte pouze Vaše děti, nikoliv sebe sami ani Vaše sourozence. Vyplňte údaje o všech Vašich dětech.

 

Rok narození 1. dítěte

 

Pohlaví 1. dítěte

 
 
 

 


C9. Kolik má Vaše domácnost celkem ekonomicky aktivních členů (myslíme tím osoby, které pracují, mají příjem ze zaměstnání nebo podnikání), včetně Vás?

 
       

 

2 / 14