Vstupní dotazník

11 / 14
11 / 14

 

 

Nyní bychom Vás požádali o vyjádření názoru k některým společenským oblastem. Jak moc je podle Vás naléhavé, aby se vláda, politici zaměřili v České republice následující oblasti:

C117. Sankce Evropské unie proti Rusku ztratily na významu a je třeba je zrušit

C118. Vztahy ČR a USA je třeba posílit

C119. V ČR by měla být zavedena kratší povinná vojenská služba

C120. ČR má usilovat o lepší vztahy s Ruskem a Čínou bez ohledu na jejich vnitropolitickou situaci či dodržování lidských práv

C121. Místo současného krajského členění by bylo lepší rozdělit ČR jen na Čechy a Moravu

C122. ČR by se měla aktivněji zapojit do zajištění společné obrany zemí EU

C123. Měla by existovat možnost odvolat prezidenta na základě referenda

C124. Adopce dětí homosexuálními páry není v pořádku

C125. Účast českých vojáků v zahraničních misích by se měla posílit

C126. Sňatky homosexuálních párů jsou v pořádku

C127. KSČM se nemá podílet na vládě

C128. SPD/PRO se nemá podílet na vládě

 

C129. Plánujete se stát členem politické strany?11 / 14