Vstupní dotazník

10 / 14
10 / 14

 

 

Nyní bychom Vás požádali o vyjádření názoru k některým společenským oblastem. Jak moc je podle Vás naléhavé, aby se vláda, politici zaměřili v České republice následující oblasti:

C76. Možnost účasti občanů na rozhodování o veřejných záležitostech

C77. Dodržování lidských práv

C78. Romové a sociální dávky

C79. Evropská unie

C80. Přistěhovalectví, imigrace

C81. Zemědělství

C82. Stav silniční, dálniční a železniční sítě

C83. Soudnictví, právní prostředí

C84. Podmínky pro podnikání

C85. Kultura

C86. Bezpečnost občanů, tzv. obecná kriminalita

C87. Byrokracie na úřadech a ministerstvech

C88. Věda a výzkum

C89. Zdravotnictví

C90. Výše daní a odvodů

C91. Nezaměstnanost

C92. Korupce

C93. Stav veřejných financí, zadlužení ČR

C94. Školství

C95. Životní prostředí

C96. Životní úroveň, platy a důchody

C97. Bezpečnostní situace v ČR, např. riziko ohrožení válkou, riziko teroristického útoku

C98. Sociální jistoty

C99. Hospodářská kriminalita

 

Na desetibodové škále, kde jednička znamená „žádné nebezpečí“ a desítka znamená „velmi velké nebezpečí“, posuďte, jak velké nebezpečí představují pro naši zemi následující okolnosti.

C100. Příliv uprchlíků

C101. Islámský fundamentalismus

C102. Mezinárodní organizovaný zločin

C103. Živelné katastrofy v důsledku změny klimatu

C104. Globalizace

C105. Politika Ruska

C106. Národnostní menšiny v naší zemi (např. Romové, Ukrajinci)

C107. Politika USA

C108. Politika Číny

C109. Terorismus

C110. Ekonomický rozvrat

C111. Dezinformace, kterým podlehnu i já a nepoznám to

C112. Občanská válka

C113. Destruktivní rozdělenost společnosti

C114. Všeobecný chaos a rozpad společnosti

C115. Nedostatek léků/ohrožení zdraví populace

C116. Propastný rozdíl mezi bohatými a chudými lidmi

10 / 14