VOX Politico = Vaše Příležitost

Můžete změnit naši společnost, díky VOX a mít z toho zisk. Jak? Dozvíte se níže.

CO JE VOX POLITICO?

Vox Politico CZ vychází ze Slovenského konceptu průzkumné agentury VOX Politico SK, která funguje na principu kontinuálního průzkumu potenciálních preferencí politických stran, která je na Slovensku již od roku 2019 nejlepší průzkumnou agenturou z pohledu přesnosti sbíraných dat, také má několik unikátů, kter nemají klasické agentury, počínaje tím, že sbírá každý všední den. Je také jediná agentura, který průběžně zjišťuje trendy a reakce obyvatel na kauzy, které každým dnem v naší republice vznikají/pokračují/zanikají. Unikátnost projektu VOX Politico SK je tedy kontinuálnost průzkumu, jeho variabilita a velikost vzorku. Reprezentativní vzorek vždy 1000 respondentů týdně, metodika CATI (telefonický sběr dat). Díky použitému modelu lze údaje vyhodnocovat denně a sledovat trendy preferencí v čase, nikoliv jen v omezeném období(od-do). Odlišnost od jiných průzkumů je způsobena tím, že VOX Politico se zaměřuje na potenciální preferenci, ne na aktuální.

Bude tedy stejné VOX POLITICO CZ ?

Nikoliv!

VOX Politico CZ bude velmi odlišné. Základ vychází z toho, že vše, co jste se dozvěděli o VOX Politico SK berte jako něco, co bude až to třetí. V první řadě nabídneme mediální platformu VOX, která bude lidem především šetřit čas a hlavně - Bude je Bavit!

Proč? Inu protože lidé nemají o politiku zájem....a my češi ještě méně. Mnoho lidí dokonce ani neví, k čemu by mu měla být politika vlastně prospěšná. A řeší tedy především "své problémy"...a často dokonce existenční problémy.

Co tedy lidem nabídne platforma VOX? Nabídne jim především zábavu. A to tak, že při té zábavě se budu podvědomně učit, proč je politika důležitá. Každý den jim předloží tři až pět nejdůležitějších zpráv dne a poví jim na základě průzkumu "Co si o tom lidé myslí", ukáže jim to v podobě, která se jim bude líbit a odkáže je na články, které budou chtít číst, ze serverů, které mají rádi. Jako vedlejší efekt potom v rámci platformy budou postupně konfrontováni s lidmi jiných až opačných názorů a v rámci unikátního systému se budou "učit" jak sdělit svůj názor tak, aby ho nabídli nekonfliktně a zároveň to samé pro ně udělá protistrana...ovšem bez toho, aby to věděli, v rámci unikátního systému s AI.

Jaké problémy tedy bude řešit VOX Politico CZ ?
- Konflikty mezi lidmi jiných názorů
- Nedůvěra lidí v instituce a průzkumy
- Rozpolcenost a rozdělenost české společnosti
- Nezájem o politiku, neznalost proč je důležitá

Koncept řešení
- Z průzkumu politických preferencí upgrade na mediální platformu
- Nabídne "Zážitek" před jakýmikoliv průzkumy
- Bude vzdělávat, ale bez toho, aby to bylo to, co bude člověk vnímat
- Šetří čas, ale každý utratí minimálně 2minuty s VOX
- Nabídne komunikační "ráj" i "skoropeklo"
- Pomůže potřebným, lidem z vyloučených lokalit a dalším...

Základy
- Přístupné všem a nikdo nebude nijak omezován na obsahu
- Bude řešit problémy i mimo online prostředí
- Nabídne zábavnou formou i to, co lidi nebaví
- Bude učit tak, že to bude bavit jak 50tiletého kamioňáka/rockera, tak 22letou studentku práv.

Co za to ?
VOX je založeno na generování masivního množství, minimálních poplatků. Tedy pro každého bude placený přístup za pouhých 30Kč/měsíc. Zároveň denní průzkum bude pro každého zdarma na všech online sítích (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) a to se základním vysvětlením.

Druhý zdroj příjmů budou malé prodeje vysokopoplatkových průzkumů pro firmy/s.r.o./politické subjekty.

Jak bude fungovat průzkumná agentura VOX Politico CZ ?
Totožný základ jako VOX Politico SK. Reprezentativní vzorek vždy 1400 respondentů (později 2800) týdně, metodika CATI (telefonický sběr dat), později i ideální kombinaci s metodami CAPI a CAWI.

Tedy:
- sběr dat v projektu VOX Politico CZ probíhá při jeho vzniku výhradně telefonicky (tj. metodou CATI), z náhodně generovaných telefonních čísel. Každý respondent je vytěžen pouze jednou, nevoláme opakovaně tytéž čísla, ta jsou vyřazena (předpoklad na více než 4roky).
- dotazník je dynamický, krátký. Rozhovor standartně trvá méně než 2 minuty.
- vzorek tvoří při spuštění projektu 1000 odpovědí(později 2800), vzorek je reprezentativní
- kvótní kritéria jsou: pohlaví, věk, vzdělání, národnost, kraj, velikost sídla, název obce/města(když je respondent ochoten sdělit).
- denně vysbíráme 150-250 nových odpovědí(později 300-500), které doplníme do vzorku. Stejný počet nejstarších odpovědí vyřadíme.
- data jsou sbírána tak, aby byla zachována reprezentativnost vzorku. Osvědčil se model, kde porovnáváme kombinace kvót, nejen kvóty samotné
- frekvence zobrazování nového grafu je každý pracovní den (později každý den v týdnu)
- vizuál je obyčejný graf s modrými sloupky z MS Excelu, pro nenadržování žádné straně/hnutí
- po úspěšném startu projektu přidáme metody CAPI(živé oslovování respondentů na ulici) a CAWI(online oslovování respondentů).
- po úspěšném startu přidáme průzkumy metodou D21, které budou také kontinuální
- jedná se o ověřený a funkční model, který již funguje na Slovensku a česká verze bude ještě lepší

Co budeme měřit:
- v první, základní části budeme měřit preference politických stran. I těch, které ještě nevznikly, ale vzniknou. Dobrým příkladem byly strana Jana Čižinského/Mikuláše Mináře/Roberta Šlachty, které před časem sice ještě nevznikla, ale s velkou pravděpodobností jsme tušili, že vzniknou(/později i to, že některé z nich zaniknou). Pokud by se měla objevit nějaká další podobná strana/hnutí, tak ji BUDEME měřit. Postačí když lidé např. poví "budu volit tu stranu s Čižinským" nebo "zajímá mě ten Minář" nebo třeba "líbí se mi ta strana se Šlachtou".
- kromě aktuální preference sledujeme a vyhodnocujeme i volbu z parlamentních voleb 2021(tedy minulou volbu).
- vždy v týdnu dáváme jednu anketní otázku k průzkumu na téma, které vybíráme MY jako zajímavé/důležité
- v druhé části je prostor na několik dalších otázek. V případě, že si nikdo neobjednal průzkum, další otázky nejsou a zkracuje se tím dotazník.

Co chceme ještě vylepšit do budoucna:
- přidat kontrolní mechanismus, který nás varuje před některými anomáliemi. Např. pokud nám v minulých volbách "utekla" preference strany SPD, která byla výrazně vyšší než průzkumy. Byla to specifická situace, kdy se lidé k této volbě nehlásili a po přezkoumání dat bysme zavedli kontrolní mechanismus, který nás před tímto fenoménem nějakým způsobem varuje.
- vylepšený matematický model, který je přesnější. Počítá i s případnou existencí některých dalších anomálií.

Kdo stojí za financováním průzkumu?
VOX Politico vzniká, protože vnímáme, že v českém politickém prostoru chybí takový nástroj. Je to platforma, která učí, kontinuální průzkum, jehož úkolem je sledovat vývoj preferencí stran v reálném čase a k tomu i řeší celospolečenské problémy. Doposud zveřejňované průzkumy ukazují vývoj preferencí s rozdílem 2 týdnů až jednoho měsíce. Nezřídka i déle. Je téměř nemožné odhadnout, jak se vyvíjely preference a co způsobilo jejich změnu v tomto "hluchém" období. Lépe řečeno, kdy ta změna nastala. Na základě toho je možné odhadnout, který incident způsobil, že strana ztrácí nebo získává. Další data, která sbíráme, jsou: preference respondentů při volbách 2021, intenzita využívání FB a média, která respondenti sledují kvůli politice (noviny, TV, ...). Využitelnost je variabilní. Je důležité poznamenat, že "VOX Politico CZ" je služba určena všem. Stranám, politickým komentátorům, analytikům, médiím, soukromým osobám. Nikoho nediskriminujeme a nikoho neupřednostňujeme.
Rozumíme tomu, že v Česku jsou strany, které mají zdroje na to, aby si zaplatili individuálně průzkumy a agentury. Bez problémů i na to, aby jim v reálném čase měřili preference. Cena za takovou službu se může pohybovat řádově v desetitisících korun a nezřídka to může být i 6-ciferné číslo nad 500 000Kč. Jsou zde subjekty, které na to zdroje mají, ale vynaložit velké objemy financí jim připadá zbytečné za taková data, nebo agentury v potřebném čase nemají kapacity na průzkum. A v neposlední řadě jsou zde politické subjekty, které si takto finančně náročné průzkumy zkrátka nemohou dovolit. Nemluvě o tom, že na správnou analýzu růstu a vývoje je třeba mít těch průzkumů několik za sebou v časových odstupech a nevyhnutelně i stejnou metodologií.
VOX Politico je služba, která již existuje a úspěšně běží na Slovensku. Což znamená, že pokud chce někdo hloubková data, na Slovensku jsou okamžitě dostupná.
A to je hlavní plus "Vox Politico" - nepotřebujete čekat, dokud se zrealizuje průzkum, on už je hotový. Nemusíte čekat, až dokončíme průzkum pro někoho jiného, ​​jste ihned v pořadí na prvním místě. Standardně je to tak, že nejsou požadavky na více otázek ve stejné době. Pokud by bylo více poptávek po anketních otázkách, pak dáme přednost výběru tří, ne více, aby se dotazy na respondenty neprodlužovaly nad 2 minuty. Pak to funguje ve stylu "kdo dřív přijde, ten dřív mele".

Jak bylo uvedeno - záměrem bylo vytvořit efektivní službu pro všechny subjekty, včetně stran, kterým finanční limity brání vynakládat velké částky na průzkumy.
Přístup k datům konkrétní strany stojí měsíčně minimálně 16 637,50Kč s DPH (dle procent strany se zvyšuje). Každý pracovní den získáte detailní analýzu voličů zvolené strany, včetně toho, jak jí přibývají nebo ubývají voliči (ke kterým stranám a od kterých stran). K tomu analýzu názorotvorných médií (noviny a TV) a frekvence využívání FB. A v nakonec to nejdůležitější - v registrované části se zaplacením poplatku - ona politická strana zobrazí běžným registrovaným uživatelům a Ti mohou vidět její "statistiky a grafy", které mohou sloužit jako dobrá reklama, dobrý zdroj informací o straně a o tom, co ji v dané situaci může pomoci(např. vhodné pro členy a sympatizanty stran/hnutí).
Pro obyčejné lidi, nepodnikatele, subjekty, kteří pouze chtějí být informováni slouží obyčejná placená registrace do systému - tj. "VOX Politico CZ Účet Prémium". Ten je vytvořet tak, aby si ho mohl dovolit i ten nejchudší člověk a do značné míry jej silně dotujeme, aby měl zcela každý možnost získat přístup k datům ohledně politických stran a detailnímu kontinuálnímu průzkumu. Za cenu 30 Kč s DPH/měsíčně získáte přístupové údaje do Vox Politico CZ. V ceně Účtu Prémium máte detailní statistiky a grafy a také informace o Vašem kraji a Vašem městě.
K financování je třeba napsat, že VOX Politico je komerční projekt. Tak, jako každý jiný průzkum, i tento je třeba z něčeho platit. Pracují na něm zaměstnanci a to je potřeba brát v úvahu. Nejedná se tedy o neziskovou organizaci.

Vaše otázky nás zajímají

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Kontakt

Žiju s rozumem s.r.o.
Starolázeňská 359/21
Praha 5         15900

Jan Němeček
Tel: +420 608 778 697
Email: voxpoliticocz@gmail.com