VOX Politico = Vaše Pohodlí

Aneb jak naučit lidi proč je politika důležitá
a ještě je opakovaně bavit.

CO JE VOX POLITICO Z PODNIKATELSKÉHO HLEDISKA?

CO JE VOX POLITICO Z PODNIKATELSKÉHO HLEDISKA?

Popis VOX z hlavní strany jste jistě četli, tedy k business příležitosti. Vox bude na počátku vyžadovat vysokou investici a prvních 2-2,5roku nebude v zisku. První tři roky jde tedy o dotovaný business – k vybudování struktur, funkční značky a přirozené reference je ovšem nutnou. Současně je nutno říci, že po celé tři roky se bude investovat do budování, což ony náklady vyžaduje. Od této doby bude dle varianty postupu - generovat zisk.

A jak bude VOX generovat zisk?

VOX Politico bude založeno na tom, že základní výstup bude vždy zdarma, placený bude až vstup do platformy, která bude placena 30 Korunami za období kalendářního měsíce. A přestože bude Firma VOX Politico CZ fungovat i jako klasická průzkumná agentura, tak cílit budeme na prvním místě na zvyšování počtu placených uživatelů, tedy lidí platících pravidelně 30Kč/měsíc. Mezitím bude jeden kvalitní obchodník (později více) prodávat vysoce ohodnocené průzkumy jak politické, tak mimopolitické za podobných podmínek, jako je prodávají ostatní průzkumné agentury. Dále bude nabízen v situaci již funkční platformy VOX, také možnost výdělku lidem sociálně slabým a kvalitní affiliate program. Takto se budou prodávat placené vstupy do platformy VOX, nikoliv placené průzkumy. Dle našich studií ani není pravděpodobné, že lidé např z vyloučených lokalit nebo sociálně slabí, by byli schopni prodat průzkum. Naopak nám ze stejné studie vyšlo, že prodej v malých částkách nejen schopni jsou, ale i vysvětlení „o co jde“. Představme si to jako prodej deníku „Nový prostor“, zároveň to dá člověku možnost získat více než „jednorázové peníze“, bude mít možnost postupně získat pasivní příjmy. Nám to sice na první pohled sníží potenciální zisky, ale výrazně znásobí nárůst platících uživatelů, čímž se de facto i zisky zvýší.

Jaké skupiny obyvatel VOX osloví a kdy?

V Česku je 7,1milionu konzumentů médií, tržní potenciál VOX je 2,3milionu zákazníků, dosažitelný trh je pouze 758tisíc. Maximum pravidelných konzumentů verze zdarma 1,1milionu. Maximum udržitelných, pravidelně platících uživatelů je pouze kolem 78tisíc, ale buďme nohama na zemi.

Platformu vybudujeme na úzké skupině nadšenců do průzkumů o velikosti max. 3500obyvatel. Poté další skupiny, kdy jako nosná nám vyšla v průzkumech je 25-40. Po vyčerpání potenciálu střední generace, cílení na všechny ostatní skupiny obyvatel. To až po dosažení marketproof čísel.

V tom jsou důležitá data předpokládaných výdajů. Prezentujeme zde dvě verze, které obě jsou „pesimistické verze“, kde jsou prodeje nastavené na -75%, pro nastavení hranice, kdy start projektu nepůjde dobře. Verze jsou dvě. Verze MIN(PES) = Verze kdy náklady jsou minimální; verze MAX(PES) = Verze kdy náklady pokrývají vše potřebné včetně zajištění všeho, co může nastat špatně.

Tato čísla ukazují, že už při dosažení 30% předpokládaných příjmů by se dosáhlo po 10letech 238,7 milionu korun, při dosažení růstu do 30ti států Evropy. To by znamenalo potenciálu více než trojnásobku vložené investice, ovšem bez provize získávané ze zisku v průběhu let. S ní i přes 10tinásobek. S vyšším procentem úspěchu pak strmě roste i zisk.

Morální potenciál

Doteď jsme mluvili jen o číslech a zisku v českých korunách. Pojďme ale mluvit o zisku společnosti. Čím větší zapojení VOX/spojení VOX s pomocí druhým lidem, tím vyšší zastoupení ozdravení společnosti to znamená. Součástí se můžete stát i Vy a VAŠI stávající zaměstnanci. Jak? Zapojením do programu VOX+.

VOX+ je program, který bude spuštěn v době, kdy bude platforma alespoň v tzv. „light verzi“. Je to program, který znamená zapojení podnikatelského subjektu do programu tím, že v první části každému zaměstnanci zaplatí přístup do platformy VOX (protože mu to dává smysl), v druhé fázi zaplatí určitý počet vstupů pro v té chvíli „neexistujícího sociálně slabého uživatele“. Pod pojmem „sociálně slabý uživatel“ myslíme: Člověka, který je v takové životní fázi/situaci, že si nemůže dovolit ani platit 30Kč/měsíčně. Je to např.:

- člověk v exekuci; člověk mající velké dluhy

- člověk dlouhodobě nezaměstnaný, ne však vlastní vinou

- maminka samoživitelka na mateřské

- člověk ze sociálně vyloučené lokality

- člověk, který by možná VOX užíval, ale dokud mu samo VOX nepomůže dostat z nepříznivé situace, tak na službu nemá peníze.

A kolik tedy je třeba pro úspěšný start VOX Politico?

Pro úspěšný start je třeba 28milionů korun. Tato částka je ekvivalentem peněz na provoz a budování platformy na první tři roky. Konkrétně u varianty MAX(PES), kdy celkové výdaje by za první tři roky byly 47,1 milionu Kč, příjmy 41,8 milionu Kč. Konkrétní podobu výdajů je možno najít v souborech zde: MIN(PES) a MAX(PES).

Vaše otázky nás zajímají

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Kontakt

Žiju s rozumem s.r.o.
Starolázeňská 359/21
Praha 5         15900

Jan Němeček
Tel: +420 608 778 697
Email: nemecek.jan@centrum.cz